Rady

Porodnost

Porodnost

Definice: Míra porodnosti je demografickým měřítkem míry narození dětí. Nejznámější je hrubá porodnost, což je počet narození, k nimž dochází každý rok na 1 000 lidí ve střednědobé populaci. Nazývá se „surový“, protože nezohledňuje možné účinky věkové struktury. Má-li populace neobvykle velký nebo malý počet žen v plodném věku, bude mít hrubá porodnost tendenci být relativně vysoká nebo nízká bez ohledu na skutečný počet dětí, které žena má. Z tohoto důvodu jsou pro srovnání srovnávány věkově upravené porodnosti, a to buď v průběhu času, nebo mezi populacemi.